Privacy statement

Inleiding

Instatree neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met pim@instatree.io.

Wie is Instatree?

Instatree is de besloten vennootschap VraagHugo BV, kantoorhoudende te (1018 BZ) Amsterdam aan Anne Frankstraat 121, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63688697.

Wanneer Instatree jouw persoonsgegevens verwerkt, is Instatree de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Instatree jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Instatree persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Instatree voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Instatree worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Hoe verkrijgt Instatree jouw persoonsgegevens?

Instatree heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Instatree over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Instatree. Je kunt verzoeken dat Instatree je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Instatree te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Instatree of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Instatree te verkrijgen. Instatree zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Instatree je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Instatree

Een verzoek kan verstuurd worden naar pim@instatree.io. Instatree zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Instatree een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Instatree je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Instatree verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Instatree ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Instatree worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Instatree worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Instatree je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar pim@instatree.io. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Instatree jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar pim@instatree.io. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Krijg gratis een vrijblijvende demo

Tijdens onze online demo van 30 minuten ontdekt u alle ins en outs van docbldr en kunt u vragen stellen.

Hidden
Consent(Required)

TRY IT OUT

We will set up a demo environment for you, so you can experience what it is like to generate documents with docbldr
Hidden
Consent(Required)

Request brochure

Submit the form below, and you will receive our proposition and pricing
Hidden
Consent(Required)

Why document automation is booming right now

After downloading the whitepaper, the founder of docbldr will approach you with some questions about document automation in your organization. If you do not wish to be contacted, you can indicate this.

Hidden
Consent(Required)

GET A FREE DEMO

During our 30 minute online demo you will discover all the ins and outs of docbldr and you can ask questions.

Hidden
Consent(Required)

Vraag brochure aan

Vul onderstaande gegevens in en ontvang een samenvatting van onze propositie en prijzen.

Hidden
Consent(Required)

Vraag brochure aan

Vul onderstaande gegevens in en ontvang een samenvatting van onze propositie en prijzen. 
Hidden
Consent(Required)

Bouw de digitale schil waar cliënten voor willen betalen

Na het downloaden van de whitepaper zal de oprichter van docbldr je benaderen met enkele vragen over documentautomatisering in jouw organisatie. Als je geen contact wenst kun je dit aangeven.
Hidden
Consent(Required)

Probeer zelf uit

We zetten een online omgeving voor u op zodat u zelf kunt ervaren hoe het is om met docbldr documenten te genereren.
Hidden
Consent(Required)

Krijg gratis een vrijblijvende demo

Tijdens onze online demo van 30 minuten ontdekt u alle ins en outs van docbldr en kunt u vragen stellen.

Hidden
Consent(Required)